VÅRA TJÄNSTER

• Revision
• Redovisning – Bokföring
• Lönehantering
• Skatterådgivning
• Deklarationshjälp för både företag och privatpersoner
• Rådgivning i ekonomiska frågor

Kontakta oss   

DalRev Revision & Redovisning AB. Telefon 0243 79 13 00

REVISION

REDOVISNING

AFFÄRSRÅDGIVNING

Extern revision

Löpande bokföring

Ägarskifte

Översiktlig granskning

Bokslut

Omstruktureringar

Granskning enl särskild överenskommelse

Årsredovisning

Individbeskattning

Andra intyg

Deklaration

Skatterådgivning

Andra bestyrkandeuppdrag

Löneadministration

Bolagstjänster

LÅT OSS SAMARBETA

&-tecknet i logotypen är symbolen för ett samarbete som kan hjälpa ditt företag till en bättre ekonomi.